FroeFroe

thumb_20-juni_Kammelot-220 juni - 14.00 – 14.30 / 15.30 – 16.00 uur
Klaroengeschal weerklinkt uit de burcht van KAMMELOT. Binnen de muren strijden koning Arthur en zijn trouwe ridder Lancelot om de hand van Guinevère, die zo schoon is als 't gepinkel van de morgendauw en wier stem zo klaar als merelzang. Iedereen kent het verhaal over de stoere ridders en eenzame jonkvrouwen van de Ronde Tafel. Maar was Guinevère wel zo eenzaam tijdens de kruistochten van de ridders, waren de ridders wel zo stoer, was Lancelot wel zo trouw? En bovenal...was die tafel wel zo rond? Een vlammende voorstelling vol roestige harnassen, blanke zwaarden, wapperende manen en vuurrochelende draken.Gespeeld door de Vlaamse Martine de Kok en Gert Dupont: trouwe ZomerZondagbezoekers kennen Gert van zijn voorstelling Carpetland in 2007 en Billy The Tit in 2008.